Over AllBranches

AllBranches heeft meer dan 25 jaar ervaring in het ontwikkelen van software.

Deze ervaring is opgedaan in uiteenlopende technologieën en omvat het hele traject van software ontwikkeling; van het verzamelen van requirements tot en met het implementeren van nieuwe software.
Tevens is met het ontwikkelen van software uitgebreide ervaring opgedaan in diverse manieren van software ontwikkeling, zoals waterval, agile en incrementeel.

De laatste 10 jaar is AllBranches zich meer en meer toe gaan leggen op het verbeteren van de software ontwikkelingsprocessen en op het verhogen van de kwaliteit van de produkten die door deze processen worden opgeleverd, zoals ontwerpen, handleidingen, documentatie en, uiteraard het belangrijkste produkt, de software zelf.

Naast ervaring puur gericht op software heeft AllBranches veel ervaring opgedaan met andere ICT-processen zoals applicatiebeheer en projectmanagement. 
Deze uitgebreide ervaring wordt gecompleteerd met de nodige theoretische kennis, welke uiteraard aantoonbaar is door middel van meerdere certificaten.