Incrementeel

Een manier van software ontwikkeling die gericht is op het in kleine stappen ontwikkelen en opleveren van software.
Hiertoe wordt een te ontwikkelen software produkt opgedeeld in kleine componenten, die onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld en opgeleverd.

Wikipedia