Tool

Een specifiek stuk software dat het uitvoeren van een (deel van een) proces vergemakkelijkt.

Soorten ICT tools zijn bijvoorbeeld:

  • Een tool waarmee requirements worden beheerd.
  • Een tool waarmee de software wordt ontwikkeld.
  • Een tool waarmee de software wordt getest.
  • Een tool waarmee het testproces wordt beheerd.
  • Een tool waarmee de verschillende versies van software worden beheerd.
  • Een tool waarmee de documentatie wordt beheerd.
  • Een tool die het in productie nemen van software vergemakkelijkt.