Proces

Een doelgerichte en samenhangende reeks van activiteiten.