BegrippenlijstAgile

Een manier van software ontwikkeling die gericht is op communicatie en samenwerking, omgaan met verandering en specifiek gericht is op het opleveren van werkende software in kleine iteraties.

Wikipedia

Incrementeel

Een manier van software ontwikkeling die gericht is op het in kleine stappen ontwikkelen en opleveren van software.
Hiertoe wordt een te ontwikkelen software produkt opgedeeld in kleine componenten, die onafhankelijk van elkaar worden ontwikkeld en opgeleverd.

Wikipedia

Onderhoudbaarheid

Het gemak waarmee een informatiesysteem kan worden aangepast aan nieuwe wensen, aan een veranderende omgeving of om fouten te herstellen.

Handboek requirements

Proces

Een doelgerichte en samenhangende reeks van activiteiten.

Release

Een softwareversie die geschikt is voor dagelijks gebruik.

Wikipedia

Requirement

“Een enkelvoudig gedocumenteerde bepaling, wat een bepaald product zou moeten doen.
In een requirement worden de benodigde attributen, capaciteiten, karakteristieken of kwaliteiten van een systeem geïdentificeerd, die bruikbaar zijn en meerwaarde bieden voor een gebruiker.”

Met andere woorden: een wens van een gebruiker of afdeling voor een grote of kleine aanpassing in het systeem.

Vaak wordt dit ook wel een user story genoemd (in de Agile manier van software ontwikkeling).

Requirement: Wikipedia      User story: Wikipedia

Requirements Management

Het documenteren, prioriteren, analyseren, overeenstemmen en volgen van requirements.

Wikipedia

Stroomschema

Een schematische voorstelling van een proces.
Ga met de muis over het onderstaande voorbeeld voor een vergrote weergave.
Wikipedia

Tool

Een specifiek stuk software dat het uitvoeren van een (deel van een) proces vergemakkelijkt.

Soorten ICT tools zijn bijvoorbeeld:

  • Een tool waarmee requirements worden beheerd.
  • Een tool waarmee de software wordt ontwikkeld.
  • Een tool waarmee de software wordt getest.
  • Een tool waarmee het testproces wordt beheerd.
  • Een tool waarmee de verschillende versies van software worden beheerd.
  • Een tool waarmee de documentatie wordt beheerd.
  • Een tool die het in productie nemen van software vergemakkelijkt.

Waterval

Een manier van software ontwikkeling die gericht is op een strakke planning, een strikt proces waarbij de ontwikkeling in fasen verloopt, en die specifieke eisen stelt aan de op te leveren documenten.

Wikipedia