Werkwijze

Als u denkt dat uw software ontwikkelingsproces niet optimaal functioneert, nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met AllBranches om te bepalen wat de mogelijkheden zijn.


Bij een uitgebreid verbetertraject zal de werkwijze als volgt zijn:

1

In het eerste contact zal AllBranches aan de hand van een paar eenvoudige vragen bepalen of een kort vooronderzoek nodig is. Dit vooronderzoek kost u niets en voert AllBranches zelf uit. Het zal vooral gericht zijn op twee aspecten:

  • De gebruikte technologie binnen uw bedrijf.
  • Of er al specifieke knelpunten bekend zijn binnen uw proces en welke dat dan zijn.

2

Op basis van de antwoorden op het bovenstaande zal er samen met u bepaald worden of een tweede verkennend gesprek nodig is. Het doel van dit tweede gesprek is het dieper ingaan op het probleem en het bepalen of AllBranches toegevoegde waarde kan bieden.
Ook dit gesprek is geheel kosteloos.

Als beide partijen het vervolgtraject in willen gaan, zullen de volgende stappen worden uitgevoerd:

3

Het probleem wordt onderzocht en beschreven.
Dit zal worden vastgesteld aan de hand van een of meerdere gesprekken met betrokkenen, op basis waarvan een rapport wordt gemaakt wat door u als opdrachtgever moet worden goedgekeurd.

4

De huidige werkwijze wordt gedetailleerd beschreven.
Om verbeterpunten te kunnen vaststellen is het nodig om het huidige proces tot in detail te beschrijven en elke stap vast te leggen.
Dit zal worden uitgevoerd op dezelfde manier als de vorige stap: via gesprekken en een – goed te keuren – rapport. Het rapport zal onder meer bestaan uit stroomschema’s (flowcharts) met bijbehorende beschrijvingen.

5

AllBranches zal advies uitbrengen over uit te voeren verbeteringen.
Dit advies kan zo gedetailleerd zijn als u zelf wenst, en zal altijd na zorgvuldig overleg worden uitgevoerd.
In de regel zal in het advies in ieder geval een verbeterd proces worden voorgesteld, maar dit kan worden uitgebreid met adviezen op het gebied van tools, technologie, hulpmiddelen, verantwoordelijkheden, etc.

6

Desgewenst kan AllBranches u ook helpen (een deel van) de voorgestelde verbeteringen te implementeren.
Deze laatste stap is geheel optioneel en zal weer in nauw overleg met u worden uitgevoerd.

Afhankelijk van de door u gewenste mate van detail kunnen een of meerdere stappen worden overgeslagen of ingekort.